O Mazowszu

Od autora

Na mazowieckiej nizinie.  Okolice Polesia na Powiślu Kampinoskim. Fot. L Herz 
       Zapewne nigdzie indziej w Polsce nie można tak bardzo dotknąć Polski, jak na Mazowszu. Krajobraz tej części naszego kraju jest chyba ze wszystkich najbardziej polskim. Tu jest wszystko, co w krajobrazie polskim być powinno, przede wszystkim jednak pola uprawne, one tam graja rolę główną. Pamiętajmy, iż od pól wzięła Polska swą nazwę, a mazowieccy Mazurzy od umazania rąk pracą na roli. To jest nasz pejzaż, krajobraz narodowy.
       Mazowsze to ziemia prawdziwie magiczna. Nie wszyscy o tym wiedzą, a ci co nie, nie wiedzą ile tracą. Niezwykła historia,  intrygujące zabytki, zajmujący ludzie. sławili tę ziemię wielcy poeci i dobre pędzle ją  malowały. Gdy opuści się główne szosy i zejdzie się z utartych tras, można tutaj zobaczyć miejsca i obiekty fascynujące, na dodatek pośród zadziwiająco bogatej przyrody, a jak się zdaje, większość z nas nawet nie podejrzewa Mazowsza o taką przyrodnicza rozpustę.
     Nazbyt często lekceważone, zasługuje Mazowsze na bliższą przyjaźń. Umie się za nią odwdzięczyć. Do osób mu przyjaznych prawdziwie uśmiecha się i pokazuje im miejsca wyjątkowe i czułości oczekujące. W gruncie rzeczy Mazowsze jest zapoznane. „Zapoznany” to wyraz już dziś przestarzały i zapewne dlatego używany w błędnym znaczeniu, choćby jako - zapomniany. Warto zatem zapamiętać, że zapoznany to  - niedoceniony, nieuznany. Ten wyraz pochodzi od jednego z nieużywanych już dziś znaczeń słowa zapoznawać, czyli: nie doceniać wartości czegoś. Tak jak zdarza się zapoznany twórca, zapoznany poeta, pisarz, malarz, tak i jest z zapoznanym Mazowszem. Poświęciłem mu kawał swego życia i nie żałuję tego czasu.
         Do wspólnej wędrówki po Mazowszu w tym krajoznawczym blogu serdecznie wszystkich zapraszam.
W Nadbużańskim Parku Krajobrazowym. Fot. L. Herz

O urodzie mazowieckiego pejzażu

     Pejzaż mazowiecki ma wiele naturalnego piękna przyjaznego człowiekowi środowiska przyrodniczego. Wbrew pozorom ten typowo nizinny krajobraz jest bardzo urozmaicony. To młody krajobraz, został ukształtowany dopiero kilkanaście tysięcy lat temu. Są tutaj polodowcowe równiny, są wysoczyzny, ubierają  krajobraz doliny kilku dużych rzek i dziesiątek rzeczek mniejszych, małych i całkiem maleńkich, są nawet jeziora, wąskie, rynnowe,  zgoła niemazowieckie. Natura rzuciła na tę ziemię trochę piasku, a wiatr usypał z niego wcale wysokie wydmy. Mazowsze jest ziemią rozległych łąk nadrzecznych i uprawnych  pól,  a jej wielką ozdobą są pozostałości ogromnych dawniej puszcz mazowieckich.
        W przeszłości Mazowsze było ziemią  sarmackiej szlachetczyzny, której wizerunek skreślili pamiętnikarze swoich epok, Jan Chryzostom Pasek i ks.Jędrzej Kitowicz.  W języku łacińskim opiewali tę ziemię Sebastian Klonowic i Maciej Sarbiewski. Było Mazowsze ziemią wielkich polskich romantyków: Fryderyka Chopina, Cypriana Norwida i Zygmunta Krasińskiego. Pisał swoje poezje "lirnik mazowiecki", Teofil Lenartowicz. Odkryli mazowiecki pejzaż artyści malarze, a najsłynniejsze obrazy zostawił po sobie Józef Chełmoński. Najwybitniejsi z polskich literatów w realiach mazowieckiej ziemi osadzali swoje poezje, nowele i powieści: Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Stefan Żeromski, a później Władysław Broniewski i Jarosław Iwaszkiewicz.
     „Piasek, Wisła i las – pisał Kamil Baczyński. - Płasko, daleko - pod potokami szumiących gwiazd, pod sosen rzeką”. Przedziwna to ziemia, to nasze Mazowsze. Niezwykła historia, zadziwiająco bogata  przyroda, intrygujące zabytki, zajmujący ludzie. Wsie księżackie, siedzące wśród żyznych pól wokół Łowicza. Leśne plemiona Kurpiów na nieużytkach nad Szkwą, Rozogą i Omulwią. Potomkowie drobnej szlachty zagrodowej i plemion rusińskich, które przed wiekami przybyły na kresy mazowieckie. Dwory i pałace mazowieckich Krasińskich i litewskich Radziwiłłów. Mogiły i cmentarze mieszkających tu przez dziesiątki lat Szkotów, Niemców, Holendrów i Żydów. Owocowe sady, lasy i puszcze, przydrożne wierzby i stare legendy. Miejsca, gdzie obozowali łowcy reniferów przed dziesięcioma tysiącami lat i gdzie przed ponad dwoma tysiącami celtyccy przybysze wypalali żelazo.
      Mazowsze znajduje się pośrodku Polski. Prawie pośrodku Europy, bo w sąsiadującej od zachodu Ziemi Łęczyckiej (przez jakiś czas także części Mazowsza) jest miejscowość Piątek, niemal tuż za mazowiecką granicą, i w tym Piątku jest środek Europy, nawet oznaczony został pomnikiem, ustawionym na rynku. Rdzenni mieszkańcy Mazowsza to Mazurzy. Mazur to nazwa tańca, polskiego tańca. Mazurzy z Mazowsza to plemię zaradne, pracowite i ekspansywne, a przedstawiciele licznej tu drobnej szlachty i wiejski lud w ciągu wieków kolonizowali kraje sąsiednie m.in. Podlasie, Litwę, a nawet część Ukrainy oraz zaludniali północne pojezierza, które od nazwy Mazurów z Mazowsza wzięły nazwę: Mazury. Mazowieckie mazurki rozsławił w świecie Fryderyk Chopin, urodzony w mazowieckiej Żelazowej Woli.


O wdzięku mazowieckich nazw

        Skuły, Kuły i Musuły są całkiem niedaleko od Warszawy, tak się nazywają trzy wioski w pobliżu Grodziska Mazowieckiego. Wędrowanie palcem po mapie Mazowsza jest wędrówką pełną tego rodzaju nazw. Niekiedy zabawnych, czasem zdumiewających, zazwyczaj zupełnie niezrozumiałych, budzących zaciekawienie: skąd leż taka właśnie nazwa znalazła się w środku Polski.
        Na przykład Ścięgiel i Wyrzęgi koło Chorzeli. Obierwia,  Charciabałda i Bandvsie nieopodal wioski Wach na Kurpiach.  A przecież kolo lednorożc:a położona  jest wioska Szla, zaś koło Jaciążka są Szlasy. Wręcz nieprawdopodobnie brzmi  nazwa wioski w pobliżu Ciechanowa -  Rzy. W tej nazwie należy czytać każdą literę z osobna !  Bardziej na wschód od niej  można odnaleźć na mapie Baczę Suche i Baczę Mokre, położone nie lak daleko od wiosek Wyrzyki Stare i Wyrzvki Nowe. Są na Mazowszu Piski i Żochy, a obok nich Stylągi nad rzeką Orz. Rąbież i Patory leżą nad rzeczką Soną, a przy źródłach Pelty wznoszą się zabudowania wioski Laguny. Natomiast Nuna leży blisko Chrcynna, obok którego widnieją też Krzyczki-Żabiczki.
        Rzeki i rzeczki mazowieckie są pełne urody. Nazwy maja równie urodziwe.  Czyż nie jest taką nazwą  Skrwa (jest Skrwa Prawa i jest Skrwa Lewa)? Albo   Wkra lub Orz i Orzyc, czy też na ten przykład Pisia (są dwie Pisie, jedna to Pisia Gągolina, a druga to Pisia Tuczna). Jest Mrowa, Słudwia i Mołtawa, także jest  Śmirdziucha, i Cedron jest również. Spotkamy na Mazowszu rzeczkę Rządzę i strugi Struga, Fiszor, Wilączę i Bojewkę. Koło wsi Wilga uchodzi do Wisły rzeka Wilga, a struga Wilżanka do Bugu wpada niedaleko Kamieńczyka, Korczunek i Wężyk są pod Skułami, przez Parysów płynie Rydynia, przez Podgórze rzeczka Ryksa (która tworzy tam imponująco głęboki wąwóz wśród lasu), Ślepota płynie w Ponurzycy, Bełch obok Osiecka, jest także Prut (ale bez Czeremoszu) w Puszczy Białej.
     Cudowne mazowieckie nazwy! Wioska Łazdyń i wioska Chobot. Pięknie położone Rażnv, nieco mniej interesująco Kuty i Kutyski, Paczuski i Jaźwie. Niedaleko tych trzech wiosek z tytułu tego rozdziału są Opypy i Many. W Manach kręcono serial „Złotopolscy”. Obcokrajowcom można polecić z czystym sercem wędrówkę do wsi (uwaga korekta!) Czrzaszew, w pobliżu której nie tak daleko do wsi Strzvbogi  i dalej  nieco do Opożdżewa. Przy tych nazwach miano wioski Gójszcz wydaje się już być łatwą do wymówienia dla cudzoziemca,  przybywającego gdzieś z zachodniej części Europy. Wielu działkowiczów dojeżdża do swoich ogródków, altanek i domków koło wsi Szczaki, a wstyd powiedzieć, iż pod Ostrołęką są także Pierdoły, zaś jedno ze znanych uroczysk kampinoskich nazywane jest Dupne.
[Ten tekst jest fragmentem wydanej przez Wydawnictwo Iskry w r. 2012  mojej książki „Opowieści z Mazowsza. Klangor i fanfary”.]


Uroda Mazowsza

Wisła na Urzeczu  koło Konstancina. Fot. L. Herz

Rolniczy pejzaż z Ziemi Wyszogrodzkiej. Fot. L. Herz

Łąka pełna maków. Fot. L. Herz

Puszcza Zielona koło Myszyńca. Fot. L. Herz

Gotycki kościół w Dziektarzewie nad Wkrą. Fot.L.Herz
Rezerwat Dąbrowa Łącka na Pojezierzu Gostynińskim
Miasteczko Czerwińsk nad Wisłą. Fot. L. Herz

                        Czy nizinne Mazowsze jest atrakcyjne?  

 

Stogi siana na łąkach Całowania w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Fot.L.Herz
Łąka polska. W dolinie Wisły koło Czosnowa. Fot.L.Herz
Nad Pilicą w okolicach Warki. Fot.L.Herz
Rzeka Osownica koło Jadowa. Fot.L.Herz
Droga wśród pól na Wysoczyźnie Rawskiej. Fot.L.Herz
    Nie da się ukryć, większość Polaków nie docenia walorów Mazowsza. Jak się zdaje, również i jego  mieszkańcy nie za bardzo. Czy nizinne Mazowsze jest atrakcyjne i interesujące? Oczywiście tak, ale w dzisiejszych czasach – jak to dobrze wiemy - wszystko wymaga reklamy, właściwej promocji, a więc także i ta ziemia, pośrodku Polski i niemal w samym środku Europy. W wielu krajach, zwłaszcza na zachodzie Europy, szczególniej jednak w Stanach Zjednoczonych, zwiedzający niemal zawsze oczekują odpowiedniej aranżacji terenu „do podziwiania”. Tu nie ma płatnych usług krajobrazowych, a ludzie często cenią to dopiero, za co muszą zapłacić. Przecież jednak są na Mazowszu miejsca wyjątkowej urody, trzeba je tylko zobaczyć „oczami duszy swojej”, aby odczuć ich niezwykłość. Bo prawdziwa niezwykłość nie rzuca się natrętnie w oczy. Nie potrzebuje makijażu. Ona po prostu – jest.


To prawda, że górskie krajobrazy imponują od pierwszego na nie spojrzenia. Ale wielkie dzieła malarstwa krajobrazowego powstały wśród równin, nie pośród gór. Krajobraz nizinny wymaga specjalnego rodzaju słuchu. Nie można pytać co należy uczynić, aby np. kantaty Jana Sebastiana Bacha były „ciekawe” dla tych, którzy tego słuchu nie mają...

Są kraje, w których piękno krajobrazu, dane im od Natury, ludzie umieją ładnie oprawić. Nie chciałbym generalizować, byłaby to opinia krzywdząca, lecz wydaje mi się czasami, iż Polacy nieźle potrafią to piękno zepsuć. Jakby swojej Polski nie lubili. Można tak sądzić choćby tylko z ogromu śmieci, porzucanych na poboczach dróg i w lasach, po bazgrołach malowanych na czym się da. Mazowsze nie jest od tego wolne, to choroba ogólnopolska, nie najlepsze nam wystawia świadectwo. Nie niszczy się tego, co się kocha.

Dzisiaj jesteśmy zasypywani ofertami zagranicznych wycieczek i wyjazdów pobytowych, cały świat stoi przed nami otworem. Ludziom mojego pokolenia nawet do granicy nie wolno się było zbliżać! Zdobycie paszportu graniczyło z cudem. Nie dziw, że dzisiaj nasze dzieci i wnuki w naszym niejako imieniu to odreagowują, chociaż pewnie z tego sobie nie zdają sprawy. W księgarniach roi się od książek o egzotycznych krajach, piszą je podróżujące blondynki i telewizyjni prezenterzy, księgarskie półki się uginają od przewodników po zagranicznych krajach. A o Mazowszu?  

Nie ma mazowieckich ofert turystycznych, konkurujących z zagranicznymi, ale z mazurskimi i małopolskimi również. Fakt, że atrakcyjność Mazowsza jest obiektywnie mniejszej rangi od tamtych regionów, ale jest też faktem, iż dobrego przewodnika po regionie nie ma od wielu lat, nie widzę też przewodników po innych, niż Warszawa mazowieckich miastach i miejscach. Najczęściej bywa przewodnik po Puszczy Kampinoskiej, lecz przecież to niejedyny leśny kompleks mazowiecki.

Sama tylko Warszawa to kilkaset tysięcy potencjalnych klientów turystycznych. Ale na Mazowsze nie ma mody. Trzeba więc ją stworzyć. Po prostu. 

O mazowieckim gotyku 

   O mazowieckim gotyku można prawie nieskończenie. Takie to niby nic i  tak niepozorne jest to, co po sobie gotyk pozostawił na naszym Mazowszu, ale absolutnie nie do pogardzenia. Wędrowanie gotyckim szlakiem po mazowieckiej ziemi może dostarczyć niemałej przyjemności odkrywania indywidualnego rysu tej architektury. 
Łęg Probostwo. Fot.L.Herz
Wizna. Fot.L.Herz

Luszyn. Fot.L.Herz
Brok. Fot.L.Herz
Łomża. Fot.L.Herz
    Gotyk przywędrował na Mazowsze bardzo późno, lecz „oswojony"  został natychmiast  i uzyskał wyraz bardzo indywidualny, -rozpoznawalny na pierwszy rzut oka. Większość mazowieckich budowli gotyckich pochodzi z wieku XVI. Wtedy na zachodzie Europy dawno już o tym stylu zapomniano.  Gotyk mazowiecki w budownictwie sakralnym niewiele  ma w sobie strzelistości katedr francuskich lub - zbyt daleko nie szukając - świątyń krakowskich. Z niewielkimi wyjątkami, oczywiście. Najbardziej interesujący gotyk mazowiecki odnajdziemy na głębokiej prowincji. Kościoły gotyckie są  tam na ogół krępej budowy, a wnętrza niemal wyłącznie jednonawowe, skromne i z niewielkimi wyjątkami bez kolumn, zaś sufity przeważnie płaskie. Bardzo często i rzec można, że najczęściej, prezbiterium zakończone jest pionową ścianą, chociaż zdarzają się półokrągłe apsydy.  
    To, co najładniejsze w tych wszystkich świątyniach, to ozdobne, lecz bez nadmiernej fantazji realizowane ich szczyty, np. w Łęgu Probostwie lub Wiźnie. Ale w czasach, gdy na Mazowsze docierał spóźniony mocno gotyk, niemal z nim jednocześnie przybywał tu renesans, bowiem zapóźniona, europejska prowincja właśnie rozpoczęła pogoń za tym, co było modne na świecie. I tak na nizinach pośrodku Polski pojawił się  mazowiecki styl gotycko-renesansowy: bryły kościelne były gotyckie, niemal cała reszta renesansowa, taki jest np. kościół w Broku nad Bugiem, albo w Luszynie na ziemi łowickiej. W późniejszych epokach niekiedy dobudowywano frontony barokowe lub klasycystyczne, np. w Łomży. 
   
Gotyckie zamki mazowieckie

Zamek w Płocku nad Wisłą na rycinie z XIX wieku.
   Zamki zawsze należały do najwdzięczniejszych obiektów zabytkowych, legendy najchętniej czepiały się zamkowych murów,  ze swoich szkolnych wycieczek zamki zapamiętuje się najbardziej. Niewiele jednak zamków powstało na nizinnym Mazowszu. W epoce, w której powstawały zamki, a więc w czasach wczesnego średniowiecza i jeszcze trochę przedtem, na nizinach niełatwo przychodziło naszym przodkom znalezienie miejsca pod budowę gniazda rodzinnego zdatnego do obrony. A i budulca brakowało,  kamień często sprowadzano z daleka, najczęściej  z regionu świętokrzyskiego, a wypalania cegieł na tej środkowoeuropejskiej nizinie nauczono się dość późno. 
   We wczesnym średniowieczu na Mazowszu bezpiecznie nie bywało. Napadali na nie sąsiedzi  bliżsi i dalszy, najchętniej  Jaćwingowie i Litwini. Miejsca na obronę najlepsze służyły przez stulecia, np. wzgórza na stromym brzegu dużej rzeki: nad Wisłą w Czersku, w Płocku, Warszawie, Wyszogrodzie, nad Narwią w Pułtusku, nad Bzurą w Sochaczewie. Wpierw budowano drewniane gródki, dopiero potem murowane zamki, niektóre także pośród trudno dostępnych mokradeł, często na usypanym wzgórku. Takie zamki powstały u zbiegu Rawki i Ryłki w Rawie Mazowieckiej, nad Liwcem w Liwie, nad Łydynią w Ciechanowie.  
   Do dzisiejszych czasów przetrwało zaledwie kilka oryginalnych zamków  gotyckich, ale żaden w całości, od wielu dziesiątków lat są już tylko romantyczną ruiną: w Ciechanowie, Czersku, Liwie, Rawie Mazowieckiej. Większość została przebudowana, gotyckie części wkomponowano w mury z epok późniejszych, np. w Płocku i Warszawie.   W tej opowieści na boku pozostawiając zamki płocki i warszawski, zawędrować chciałbym ku kilku zamkom na nieco głębszej, mazowieckiej prowincji.

Zamek w Ciechanowie. Fot.L.Herz


  Zamek w Ciechanowie przedstawia się bardzo romantycznie. Potężny, z czerwonej cegły zbudowany, z masywnymi wieżami, wygląda tak, jak powinien wyglądać zamek książęcy. W czasach z czasów uczniowskich ruiny zamkowe bardzo na mnie działały. Dzięki szkolnym wycieczkom zobaczyłem ruiny pienińskiego zamku w Czorsztynie i zamku w Bodzentynie u stóp Łysogór, ale zamek w Ciechanowie pierwszy raz zobaczyłem będąc od tego zamku z daleka,  w czasie lektury „Krzyżaków”. 
      Sugestywny obraz tego zamku, przekazany mi przez  Henryka Sienkiewicza, był w ogóle moim pierwszym spotkaniem z Mazowszem. Już jako dorosły człowiek mogłem zobaczyć ciechanowski zamek własnymi oczami. Przyjechałem do miasta nad Łydynią i napatrzeć się nie mogłem na ogrom tego zamku. A gdy - wychowany na lekturze powieści Sienkiewicza -  stanąłem  na zamkowym dziedzińcu, wyraźnie słyszałem  oddech walczących i świst toporów. To na nim bohater sienkiewiczowskiej powieści, Zbyszko z Bogdańca toczył zacięty pojedynek  z Krzyżakiem Rytgierem.
     Dzień był zimny, wilgotny, ale jasny – pisał Sienkiewicz - powietrze roiło się od kawek, które zamieszkiwały dachy i szczyty baszt, a które spłoszone niezwykłym ruchem, kołowały z wielkim łopotaniem skrzydeł nad zamkiem. Mimo chłodu ludzie potnieli ze wzruszenia, a gdy ozwała się pierwsza trąba oznajmująca wejście zapaśników, wszystkie serca poczęły bić jak młoty. Oni zaś weszli z przeciwnych stron szranków i zatrzymali się na krańcach, każdy z patrzących utaił wówczas dech w piersiach
     Po raz pierwszy stając na tym podworcu ciechanowskiego zamku nie wiedziałem jeszcze, że tego zamku wówczas jeszcze nie było. O tym się dowiedziałem później. Ten zamek jest drugim murowanym zamkiem w Ciechanowie. Pierwszy stał na Farskiej Górze, wznoszącej się pośrodku miasta. Tego pierwszego Sienkiewicz nie oglądał, ale ten drugi odwiedzał. Postawiono go na nizinie pośród trzęsawisk i bagien rzeki Łydynia. Niewiele w Polsce tak sytuowanych zamków murowanych.      
     Dzisiaj, gdy trzęsawisk już brakło i pozostała jeno uregulowana, zmieniona w kanał rzeczka Łydynia, a nieco dalej od zamkowych murów szeroko rozlany staw, wciąż  zamek czyni niemałe wrażenie, chociaż jest tylko ruiną. Bardzo szacowną. Jedną z najpierwszych, jakie z cegły na Mazowszu postawiono. Wznosił te ceglane mury znany nam z imienia murator Niklos około roku 1429, w czasie  panowania księcia mazowieckiego Janusza I. Powstał prostokąt murów  oflankowany dwoma basztami. Wschodnia służyła jako więzienie, zachodnią zwano arsenałem lub wieżą rokową, gdyż w niej odbywały się rozprawy sadowe, czyli "roki".
    Ciechanowski zamek, po inkorporacji Mazowsza do Korony w roku 1526, został nadany królowej Bonie. Gdy Włoszka opuściła Polskę, powracając do rodzinnego Bari na italskim południu, zamek począł niszczeć, aż dzieła dokonali Szwedzi w czasie najazdu w roku 1657. Malowniczość ruiny została odkryta w dobie romantyzmu i odtąd stała się celem pielgrzymek i miejscem natchnienia poetów i pisarzy. Zygmunt Krasiński w czasie pobytu z dala od ojczyzny odbywał w wyobraźni pątniczą drogę do tych ruin: "Ciechanowskie wieże piękniej wznoszą się w moim wspomnieniu niż Mont-Blanc, która do nieba dotyka”. Pielgrzymowali ku tym ruinom Maria Konopnicka, Bolesław Prus, Stefan Żeromski.
    Bardzo romantyczna to ruina zamkowa. Legend tyczących tego miejsca jest bardzo wiele. W wieku XIX jedną z nich  zanotował Wincenty Gawarecki. Mówi ona legenda, iż w zwaliskach ciechanowskiego zamku mieszkańcy grodu przyległego mogą widzieć psa wielkiego, czarnego,  a ów brytan, stróż czujny,  strzeże w zaklętych lochach zamkowych skarbów. Nie jest szkodliwy, rzuca tylko postrach na zbliżających się do tych miejsc...
 Ruina zamkowa w Czersku dzisiaj należy do najchętniej odwiedzanych mazowieckich zabytków.  Już od połowy XIX wieku budziła zainteresowanie jako świadectwo przeszłości. Roman Zmorski  napisał jeden z najpiękniejszych romantycznych wierszy o czerskim zamczysku:
Po czarnych szczelinach, darłem się ku górze       
Zobaczył to wicher — co gdzieś tam bałwany 
Mgły gonił w polu — i przybiegł zdyszany, 
I zawył mi w ucho: „Gdzież pniesz się to? gdzież? 
Od wieku nie dotknął nikt skroni tych wież!    
    Ceglane baszty zamku książąt mazowieckich z późnego średniowiecza górują nad okolicą. To najbardziej romantyczna mazowiecka ruina zamkowa. Gdy spojrzy się z wierzchołków tych baszt na otoczenie, wyraźnie widać, jak mądrą była zamkowa lokalizacja, zwłaszcza gdy pamiętamy, iż do XV wieku Wisła podpływała do stóp wzgórza zamkowego i dopiero, gdy odsunęła swoje koryto, Czersk stracił na znaczeniu.
Ruina zamkowa w Czersku jest nadzwyczajnie wpisana w mazowiecki krajobraz. Fot.L.Herz
    Do naszych czasów przetrwało w Czersku trochę murów i trzy baszty. Wieża bramna zachowała się najlepiej,  przez nią wiedzie wejście do zamku. baszta wschodnia służyła jako więzienie; jedyne wejście mieściło się na wysokości muru obwodowego, a więźniów opuszczano na dno głębokiego na 10 metrów lochu, wyłożonego kamiennymi płytami. W tym lochu nie przebierający w środkach Konrad Mazowiecki, walcząc o dzielnicę senioralną, więził swego brata Henryka Brodatego. Wkrótce potem zamknął w tym lochu kilkuletniego wówczas księcia Bolesława (później znanego pod mianem Wstydliwego). Działo się wiele w czerskim zamku, ale - o dziwo! - zamek ten, w przeciwieństwie do wielu innych zamczysk, nie ma swoich duchów. 
Masywna wieża liwskiego zamku; w niej zamurowany wjazd, przed nim był most zwodzony. Fot.L.Herz
   Zamek w Liwie wręcz przeciwnie, duchów jest pełen. W przeszłości Liw był jedną z ważniejszych miejscowości wschodniego Mazowsza, na granicy z Podlasiem, przy starej przeprawie przez Liwiec na historycznym trakcie handlowym. Zamek pobudowano na pagórku, usypanym pośród dawnych trzęsawisk. Budowę przed rokiem 1423  ukończył murator Niklos, budowniczy zamku w Ciechanowie. Na polecenie królowej Bony w wieku XVI mury i wieżę bramną podwyższono. To jedyna w całości zachowana część gotyckiego zamku książąt mazowieckich. 
   W  1792 roku wzniesiono obok barokowy budynek kancelarii starostwa o mansardowym dachu. W nim jest dzisiaj muzeum, a w nim m.in. portret Ludwiki Szujskiej; miała być ona osądzoną za wiarołomstwo i skazana na śmierć, a teraz nocami straszy jako Żółta Dama przy pełni księżyca. Legend w Liwie nie brakuje. Podobno po błoniach okolicznych wieczorami krąży dama w powłóczystej szacie, trzymając dwoje pacholąt za ręce. To księżna Anna i ostatni mazowieccy książęta. Podobno zamek był niegdyś połączony podziemnymi korytarzami z Węgrowem, ale "złe" przejście zawaliło. To właśnie "złe" przybiera czasem  postać starca, zatrzymującego podróżnych na moście i częstuje tabaką lub serem, czemu nie wolno ulec.
Zamek w Rawie Mazowieckiej, kiedyś więzienie, potem skarbiec królewski, dziś obiekt turystyczny. Fot.L.Herz 
   Niewiele pozostało dzisiaj z królewskiego zamku  w Rawie Mazowieckiej. Zbudowano go z czerwonej cegły w XIV wieku na sztucznym wzniesieniu wśród bagien u zbiegu Rawki i Ryłki. W czasach panowania książąt mazowieckich był jednym z najważniejszych na Mazowszu. Pod koniec wieku XIII była już Rawa stolicą kasztelanii i stolicą księstwa i Ziemi Rawskiej, a przed 1400 rokiem miała prawa miejskie. Po inkorporacji tej części Mazowsza do Korony, od 1462 roku tutaj była stolica województwa. Przez wiele dziesięcioleci szczyciło się miasto mianem jednego z bardziej zamożnych w Polsce, podupadło w XVII wieku.
   Podobno wyraz "szubrawiec" pochodzi od tego, iż "sub Ravam" osadzano  więźniów, a więźniami były też znakomitości, np. syn króla szwedzkiego Karola IX w 1601 roku. Później w tym zamku gromadzono tzw. skarb rawski, a były to pieniądze przeznaczone na utrzymywanie stałego, zaciężnego wojska, zwanego kwarcianym, gdyż na jego utrzymanie pobierany był z dóbr królewskich w wysokości kwarty części, tj. ćwierci.
   Rawski zamek ma swoje legendy, a jedna z nich jakoby posłużyła Szekspirowi do napisania "Opowieści zimowej". Opowiada ona legenda o Ludmile, żonie księcia Ziemowita, która odrzuciła awanse rycerza krzyżackiego, a ten w zemście oskarżył ją przed księciem, iż zdradzała męża z paziem. Oboje zginęli, a po śmierci się okazało, iż paziem była przebrana dziewczyna. Nocami można dziś niekiedy ujrzeć ducha nieszczęsnej Ludmiły.      

 
Puszcze mazowieckie
Pozostałości wielkiej, mazowieckiej puszczy: Las Bielański w Warszawie. Fot.L.Herz
 Drzewiej lasami Mazowsze słynęło. Dziś więcej tu pól, ale są tu jeszcze lasy, w których przetrwało jeszcze sporo starodrzewu i zachowały się partie mroczne, puszczańskie, jakby przybyłe wprost z obrazów Artura Grottgera. To nie są  zwykłe lasy, to  nawet nie zwyczajna puszcza, to są prawdziwe knieje. Knieją w dawnych czasach nazywano las wielki, wyjątkowy, gęsty, trudny do przebycia, pełen zwierza dzikiego. Taki las skłania do zadumy. Bo to jest las romantyczny, jeden z tych, które wciąż bywają natchnieniem i obdarzają człowieka poczuciem tajemnicy, pod warunkiem iż zechce się on w nich zatracić. W takim lesie nie można opędzić się od podstawowych dla ludzkiej egzystencji pytań, pod warunkiem, że chce się je zadawać i chce oczekiwać odpowiedzi.
     Dobrze jest wędrować drogami i duktami takich lasów, przystawać u stóp potężnych sosen i dębów, aby pośród leśnej ciszy - tak mocno dającej się słyszeć w czasie samotnej wędrówki - posłuchać także głosu swego serca. W obliczu wiekowych olbrzymów jakby lepiej można ujrzeć wielkość natury. Ale i ludzką małość, niestety, również... 

Poczet puszcz mazowieckich
Na zdjęciach (patrząc od góry): Kampinoska, Kozienicka, Bolimowska, Zielona, Kamieniecka, Lasy  Lukowskie, Puszcza nad Radomką, Puszcza Osiecka, Puszcza Biała. Wszystkie zdjęcia są zdjęte przez autora blogu.
  Arcydzieło z Kobyłki

Kościół Św.Trójcy w Kobyłce, widok od południa. Fot.L.Herz
     Zadziwiający zabytek znajduje się w Kobyłce, jeden z tych obiektów, jakie składają się na bogactwo ziemi mazowieckiej, wciąż jakby nie dostrzegane, wciąż nie doceniane.  Twórcą tej  świątyni był biskup Marcin Załuski z wielce zasłużonej dla Polski rodziny. W wieku XVIII jako jedna z pierwszych w Europie i pierwsza w Polsce biblioteka publiczna dzięki ich staraniom powstała i pełniła rolę narodowej biblioteki. To co ocalało z grabieży, dokonanej przez carat oraz ze zniszczeń zadanych przez hitlerowców, stanowi zrąb dzisiejszej Biblioteki Narodowej. Marcin Załuski był sekretarzem królewskim, biskupem był także, na koniec został jezuitą. I co najważniejsze: pozostawił nam po sobie świątynię w Kobyłce, on był jej fundatorem. Budowę zaczął wenecjanin Guido Antonio Longhi w roku 1740, nieco ponad dwadzieścia lat później dzieło kończył Jakub Fontana, najbardziej polski architekt z zadomowionej u nas włoskiej rodziny architektów.    Historycy sztuki widzą w budowli wpływy włoskiego Piemontu i elementy typowe dla szkoły wileńskiej, w której zespoliły się pierwiastki zapożyczone z architektury włoskiej, austriackiej i architektury Wschodu oraz naszej rodzimej, polskiej.   

Fragment fasady północnej kobyłeckiej świątyni. Fot.L.Herz

     Patrząc na jego fasadę, na dekorację wież, na te wszystkie pilastry i kolumienki, na to całe bogactwo — o którym chciałoby się rzec, że jest wręcz rozpustne, gdyby nie niewłaściwość określenia w tym przypadku — nie można wyjść z podziwu dla twórców tego arcydzieła architektury.  Wnętrze jest równie zachwycające.
Wnętrze świątyni. Fot.L.Herz

  Imponująca główna nawa ma ściany rozczłonkowane przez wymyślne kątowe pilastry, wszystko wokół niej tańczy, a to skośnie ustawione, a to gnące się w wybrzuszeniach i spływach, a to przełamujące w gzymsach, wspinające po łukach arkad i kolebkowego sklepienia, fantazyjnie biegnące po kapryśnej linii otworów okiennych. Zaś w prezbiterium - szaleństwo rokokowe. Efektowna ambona i chrzcielnica oraz drewniane obudowy lóż dla zakonników po obu stronach. 
Tabernakulum głównego ołtarza. Fot.L.Herz


    Główny ołtarz ma kształt rozbudowanego tabernakulum z relikwiarzami, rzeźbami i płaskorzeźbami aniołów. W wymyślny i zarazem w całkowicie naturalny sposób ołtarz łączy się z polichromią, pokrywającą świątynię. Program teologiczny i malarski tej polichromii jest jasny i czytelny. Nad nawą główną sceny Triumfu i Adoracji Eucharystii z udziałem dziesiątków postaci z obu Testamentów. W bocznych nawach ściany pokryte są malowidłami przedstawiającymi życie Chrystusa. Na ścianie szczytowej, w apsydzie, widnieje scena Adoracji Dzieciątka i pokłonu pasterzy, a powyżej przedstawienie Trójcy Świętej. Na suficie, w kopułce prezbiterium koncertują anieli. A to  wszystko w oprawie iluzjonistycznie malowanej architektury. 

Późnobarokowa polichromia na sklepieniu została wykonana po 1742 r. Fot.L.Herz    Ach, i jeszcze jedno, o czym zapomnieć nie można. Bazylika w Kobyłce została zbudowana w stylu późnego baroku. W wielu jej fragmentach to już jest rokoko. Jest to jeden z bardzo nielicznych przykładów rokoka na Mazowszu. Zachwycające są te rokokowe okienka z Kobyłki, jedne prawdziwe, inne blendowane, jeszcze inne iluzjonistyczne, pozorne. A, jak już tam będziecie, mili czytelnicy tego blogu, spojrzyjcie na inne detale, na przykład na wykrój ozdobnych ram obrazów, na kunsztownie wykonane zwieńczenia konfesjonałów... Piękno detalu kobyłeckiej świątyni. Fot.L.Herz
     Polichromia jest wszechobecna w kobyłeckiej bazylice.  Sklepienie nawy głównej oraz ściany prezbiterium po roku 1742 wymalował Grzegorz Łodziński, sceny z życia Chrystusa w bocznych nawach w latach 1754-62 malował najprawdopodobniej Ignacy Doretti.  Niedawno spod warstwy tynków wschodniej ściany  zostały odsłonięte freski Drogi Krzyżowej, są unikatowe, nie ma podobnych w Polsce. Nie wszystkie się zachowały, po przeciwnej stronie świątyni tylko niewielkie fragmenciki,  ale dobrze, że są przynajmniej te. Malowane na zewnętrznych ścianach świątyń sceny ze Starego i Nowego testamentu były dawnymi czasy podstawową lekcją religii dla przybywającego do kościoła ludu, zwłaszcza dla niepiśmiennego, ułatwiały kontakt z wiarą, pomagały w modlitwie.


Niektóre z zabytkowych fresków Drogi Krzyżowej na wschodniej ścianie świątyni. Fot.L.Herz


3 komentarze:

  1. Leszku, jesteś pewnie jak to napisałeś "dinozaurem" krajoznawstwa, ale jesteś też ciągle nowatorem jako promotor mazowieckich krajobrazów i Mazowsza w ogóle. Dziękuję Ci za Twoją pasję i wytrwałość i za to, że dzielisz się swoja wielką wiedzą i zapałem z innymi. Ludzie częściej wolą wybrać się na zagraniczną wycieczkę, niż poznać to, co tuż obok daje wytchnienie i może zauroczyć. Ale masz rację do tego trzeba szczególnej wrażliwości i przede wszystkim chęci. Sama wracając z zagranicznych wojaży spoglądając na nasze polskie, mazowieckie krajobrazy doceniałam jakby bardziej ich wartość polegającą głownie na ich różnorodności i pięknie po prostu. Niedawno przyjmowałam rodzinę ze Śląska. zaprosiłam ich na spływ Pilicą, na spacer po udostępnianej ścieżce po rezerwacie przyrody "Modrzewina" i w inne zakątki (kwitły wtedy kosaćce żółte). Byli zachwyceni, zrobili dużo zdjęć i jak myślę wywieźli piękne wrażenia.Ten blog to wspaniały pomysł. do zobaczenia na mazowieckich ścieżynkach.

    OdpowiedzUsuń
  2. Dziękuję za bloga! Wartościowy i fantastycznie napisany. Mam 22 lata i wraz z moimi znajomymi odkrywam uroki Mazowsza. Dla Krakusów ta kraina ma w sobie jakąś barwną egzotykę. Podczas podróży autostopowych poznałem Niemcy i większość krajów Środkowej Europy, ale genius loci Mazowsza ciągle zachwyca.

    OdpowiedzUsuń
  3. Czytam z zachwytem wszystko o Mazowszu.Prowadzę małe biuro podróży od 23 lat. Jeżdżę po Polsce z dziećmi i młodzieżą podziwiając wszystko co piękne.W pewnym momencie na podstawie tych obserwacji i porównań nasunęło mi się takie podsumowanie: Mazowsze pozostaje daleko w tyle za innymi regionami jeżeli chodzi o wiedzę o swoim regionie, tworzenie nowych atrakcji turystycznych, znajomość gwary.Uciekamy z Mazowsza jak najdalej jakby tu nie było nic interesującego. A nie jest to prawda,ale niestety trzeba samemu wyszukiwać to co jest atrakcyjne na Mazowszu, co jest już samo w sobie bardzo interesujące.Postanowiłam zostać Babą Mazowiecką i promować klimaty kultury wsi mazowieckiej. Bardzo lubię te zajęcia a dzieci są bardzo zaangażowane i chłoną przekazywane w zaskakujący sposób informacje. Ale Baba kojarzy się nie najlepiej : stara baba, Baba Jaga więc kiedy odkryłam w historii Mazowsza postać smoka- wywerny, którą książę czerski postanowił umieścić w swej pieczęci zdecydowałam się zostać Smoczycą Mazowiecką i dzięki tej postaci promować Mazowsze i jego historię. Nawet specjalnie prowokuję opinię, określając wawelskiego smoka jako nieco skundlonego w porównaniu z naszym. Nasz "ma rodowód, papiery" i istnieje w heraldyce, na sztandarach księcia Janusza pod Grunwaldem a teraz w herbach kilku powiatów. Organizuję autorską wycieczkę Szlakiem Smoka Mazowieckiego. Dzieci przebierają się w stroje, które dla nich przygotowałam, następnie losują kartki z numerami i imionami kolejnych książąt z linii Piastów Mazowieckich, poznajemy informacje o nich. Dziewczęta losują równoległe numery innego koloru i poznają którego księcia została żoną. Na zamku w Czersku ( infrastruktura pożal się Boże:dwa toj-toje i "psia buda do sprzedawania biletów) organizuję spotkanie ze znakomitym rekonstruktorem p. Damianem Dębskim a na koniec dzieci odnajdują skarb księcia mazowieckiego, którego pilnuje Smok (jak żywy)Mazowiecki. Tak żałuję, że inne regiony potrafią tworzyć marki turystyczne, a my ciągle tylko narzekamy, że nic się nie opłaca.Marzy mi się wielka atrakcja turystyczna w postaci "Jaskini Smoka Mazowieckiego" z niespodziankami jak z filmu o Indiana Johnsie: ze zjeżdżalniami grawitacyjnym, escape-roomami, dźwiękami, hologramami. Wiem, że kiedyś to się spełni.

    OdpowiedzUsuń

Wystąpił błąd w tym gadżecie.